Yönetim Kadrosu

HAYKOD 1955 yılında devrin Cumhurbaşkanı Celal Bayar önderliğinde, İsmet İnönü, Refik Koraltan, Suna Kan, Sabiha Bengütaş gibi devrin saygın şahsiyetlerinin kurucu üyesi olduğu bir dernektir. Türkiye’de ilk hayvan barınma tesisini kurmuştur. 1956 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile, KAMU YARARINA FAALİYET GÖSTEREN DERNEK statüsüne layık görülmüş, o zamandan beri hiç bir hayvan koruma amaçlı derneğin sahip olamadığı​ bu ayrıcalıklı statüyü, özverili çalışmaları ile övünçle taşımaktadır.

Kuruluşunda; dönemin başarılı iş adamları, dürüst siyasetçileri, diplomatlar ve sanatçılardan oluşan seçkin simalarla dolu olan ve geleneksel balosu dilllere destan dernek, yıllar geçtikçe sorumluluk görevin ağırlığı nedeniyle cazibesini kaybetmiş, barınaklarında 1972 yılında çıkan bir yangında, 600 hayvan yanarak ölmüştür. Aynı zamanda ağır borç altında olan dernek, iflas aşamasına gelmiş ve yangından kurtulan 50 köpeğin de uyutularak derneğin kapatılmasına karar verilmiştir. Bu esnada durumdan tesadüfen haberdar olan hayvan dostu Cemil Erkök, derneğin tüm borçlarını ödeyerek derneğin ve hayvanların sorumluluğunu devralmıştır.

Cemil Erkök’ün 1997 yılındaki vefatinin ardından eşi Hayriye Erkök ve kızı Gamze Erkök, derneğin tüm sorumluluğunu üstlenmişlerdir. Erkök’ler, hiç bir resmi kurum ve kuruluştan maddi desteği olmayan ve arazisi hayvanlara ait yegane barınağa sahip dernek olan HAYKOD’un yanısıra on binlerce hayvanın yaşamını kişisel mal varlıklarını eriterek 1972’den beri sağlamaktadırlar.HAYKOD, Ankara’da dünya standartlarında inşa ettiği yeni Cemil Erkök Rehabilitasyon Merkezi’nde 2003 yılından itibaren hayvanlara hizmet vermeye devam etmektedir.

HAYKOD T.C Devleti kanunlarına, insanlığa ve doğaya saygı ile bağlıdır. Bu prensibi dolayısı ile, kuruluşundan bu güne kadar güvenilirliğine, adına en ufak bır gölge düşmemiştir. Türkiye de binlerce aynı amaçlı dernek arasından sadece 2 derneğin layık görüldüğü KAMU YARARINA FAALİYET GÖSTEREN DERNEK ibaresini 60 yıla yakın süredir gururla taşımakta,misyonunda önder olma sorumluluğunu başı dik, alnı AK, onur ve liyaktle yerine getirmektedir HAYKOD, Hayvanları koruma misyonunda dünya parlamentosunda ağırlıklı söz sahibi olan RSPCA, HIS, HSUS derneklerinin üyesidir. HAYKOD, hiçbir talepte bulunmadan, karşılık beklemeden yaptığı tüm çalışmalarla örnek bir STK olmuştur. Türkiye’nin her bölgesinde ve hatta dünyada verdiği hizmetlerle, bir taraftan tecrübe çıtasını yükselten, diğer taraftan da geniş vizyonlu, güvenilir bir proje ortağı olarak, ihtiyacı olan her kişi ve kuruma destek vermektedir. Son dönemde projelerini daha kapsamlı ve katılımlı halde uygulayabilmek için Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası, Ankara`da aynı amacı paylaşan dernek ve vakıflarla işbirliği sözleşmesi imzalamıştır. Yanı sıra, İstanbul, Manisa, İzmir, Eskişehir, Antalya, Bursa`daki misyonu ciddiyetle uygulayan STK ve gerçek kişilerle işbirliği yaparak, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın her köşesindeki canlı mağduriyetlerine çare bulunmakta, çözümler üretmektedir.

HAYKOD’un yurt dışında yaşayan üyeleri, başarıyla Türkiye’nin yurt dışı elçiliğini yapmaktadırlar. Bu amaçla CNN`den Kanada`da ki radyo programlarına, Kıbrıs’tan Amerika’ya, Yunanistan’dan İngiltere’ye kadar konuk oldukları tüm programlarda, Türkiye’nin itibar ve saygınlığı en üst düzeyde dile getirilmektedir.HAYKOD’un ağırlıklı misyonu: “Hayvanların yaşam haklarının sağlanması ve korunması” ise de, eş zamanlı olarak her canlının hayatını eziyet ve acı çekmeden, bezmeden devam ettirebilmesi için gerekli tüm unsurları en ince ayrıntısına kadar tespit ederek, yasam hakkını sonuna kadar korumayı ilke edinmiştir.HAYKOD; kâğıt üzerinde veya sanal bir dernek değil, elini taşın altına sokan bütün olumsuzlukları olumluya çevirerek sahada hizmet veren bir dernektir.HAYKOD; Türkiye’nin ve dünyanın ilk Devlet Desteksiz Barınağını kurmuştur. Hali hazırda bu nev-I şahsına özel fedakâr hizmet, Erkök ailesinin tükenmekte olan maddi birikimleri, insan üstü özverilerı ve güvenlerini, yüreklerini esirgemeyen gönüllü kadrosu ile hayvanların yaşatılmasında mucizler yaratan sadece Türkiye’de değil dünyada tek örnektir.HAYKOD, ülkemizde hayvanların gömülecek bir yeri olmaması sorununa da çözüm getirmiş, tesis içerisindeki MELEKLER BAHÇESİ parkında hayvanların ölülerine de layık oldukları saygıyı göstermektedir.HAYKOD ötenaziyi benimsemeyen, NE pahasına olursa olsun hayvanları yaşatmak için hiç bir fedakarlığı esirgemeyen özeverileriyle ünlüdür.HAYKOD; önceliklerini meşru, güvenilir bir dernek olmak yönünde belirlemiştir. “Meşhur olmak” ve ümit tacirliği yaparak hayvanlar üzerinden rant elde etmeyi hedefleyenlerle de, yasal platformda mücadelesini sürdürmeyi görev bilmiştir. Bu ilkeleri sayesinde de gerçekleştirdiği her faaliyette ayakları yere basan, tacirlik yapmayan, pop şöhret ve reklam hilelerinden uzak Duran, gerçekçi, adil, akılcı ve vicdani projelere imzasını atmaktadır.HAYKOD; üstlendiği sorumluluklarının ve Türkiye genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarının yanı sıra; geniş perspektifi ile* Ekolojik dengeyi korumayı esas tutan,* Tüm canlıların birlikte yaşayabileceği pratik, gerçekçi, ekonomik çözümler sunan,* Doğanın: İnsan-Hayvan-Bitki temelini tüm katmanları ile sentezlemiş ve yasama geçiren,* Bu zorlu konuları, kısıtlı ömür sürecine, sağlam karakter, eğitim, sağlık, huzur, keyif, mutluluk katarak sığdırabilen,* Türkiye’nin; “Kopyacı, Aciz TÜKETİCİ” değil, “Örnek alınan, Güçlü ÜRETİCİ” olması için hazırladığı kapsamlı projeleri ile, yolunda sağlam adımlarla ilerleyen lider bir Sivil Toplum Kuruluşu’dur.

Özetle; HAYKOD; vizyonu ve misyonunda her gün geliştirdiği tecrübesi, yükselttiği çıtası ile Türkiye’de ve dünyada pek çok ilke imza atmış, dünyanın hiç bir yerinde örneği olmayan, insan üstü özeveri gerektiren faaliyetlerini de sonsuza taşımaya kararlı, örnek bir dernektir.